Hooldus

Uuendame Sinu vana küttesüsteemi.
Automaatika, kontrollerid, termostaadid, soojusvahetid, kollektorid jms

.

PÕRANDAKÜTTEKOLLEKTORITE HOOLDUS
Vesipõrandaküttesüsteemidesse kogunenud sade ja korrosioon takistavad süsteemi normaalset tööd ja mõjutavad otseselt ka küttekulude suurust.
Hoolduse käigus peseme vajadusel süsteemi läbi ja vahetame vee, kontrollime kollektori seisukorda ja vahetame välja mittetöötavad osad. Seejärel õhutatame süsteemi ja kontrollime üle automaatika.

.

GAASIKÜTTESEADMETE HOOLDUS
Oluline on vähemalt kord aastas lasta gaasikatel spetsialistil hooldada. Seadme sisse koguneva tolmu tõttu ei saa gaasileek põlemiseks piisavalt õhku, pinnale tekib tahm ning suitsugaasid lekivad ruumi selle asemel, et korstna kaudu väljuda. Mittetäieliku gaasipõlemise tulemusena tekib värvitu ja lõhnatu vingugaas (CO). Gaasiseadmetega samas ruumis peab olema vingugaasiandur ning hea ventilatsioon.
Gaasikatelde hoolduse käigus teostame seadme ülevaatuse, kontrollime gaasilekkeid, seadme töörežiimi, vaatame üle ja vajadusel puhastame põleti ja põlemiskambri, süüteelektroodid, sifooni ja kontrollime paisupaagi rõhku, puhastame mudafiltri ja ning kontrollime sooja tarbevee tootmist, vajadusel mõõdame põlemisparameetreid, täiendavalt teostame seadme hooldusjuhendis nõutavaid tegevusi.

.

GAASIVEESOOJENDITE HOOLDUS
Oluline on vähemalt kord aastas lasta ka gaasiveesoojendid (gaasiboilerid) spetsialistil üle vaadata. Siin on samad ohud, mis gaasikatelde juureski-mittetäieliku gaasipõlemise tulemusena tekib värvitu ja lõhnatu vingugaas (CO). Gaasiseadmetega samas ruumis peab olema vingugaasiandur ning hea ventilatsioon.
Gaasiveesoojendajate hoolduse käigus teostame seadme ülevaatuse, kontrollime gaasilekkeid, vaatame üle ja vajadusel puhastame põleti ja põlemiskambri, süüteelektroodid.

.

HOOLDUSLEPING
Hooldusleping on muretu ja mugav viis kütteseadmete hooldusega seotud küsimused oma ala spetsialistidele usaldada. Lepinguga on määratud nii regulaarsete hooldustööde sagedus ja riketele reageerimise aeg. Anname soovitused süsteemi kasutamiseks ning uuendamiseks.

Väljakutsed gaasikütteseadmete hoolduseks.